Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Ugdymo turinio atnaujinimas

 

NŠA dokumentai

Metodinis leidinys, skirtas socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime I dalis

Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime II dalis

Koks turi būti XXI amžiaus ugdymo turinys

Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų

Mokytojams apie kompetencijas

 

Gimnazijos veikla

Mokytojų pasirengimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas tyrimo apžvalga

Įsakymas dėl gimnazijos UTA komandos sudarymo

UTA įgyvendinimo gimnazijoje veiklos planas

 

Mokytojų dalijimasis gerąja patirtimi

Data Pamokos, pranešimai Mokytojas
2022-06-20 Netradicinė istorijos pilietiškumo pagrindu pamoka (skaidrės, foto) Audronė Pileckienė
2022-10-11

Matematinio ir gamtamokslinio ugdymo turinio pokyčiai – kas naujo? (Pranešimas rajono pradinio ugdymo metodiniame būrelyje)

Asta Aleksonienė
2022-11-18

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos bendrosios programos (Pristatymas tėvams)

Jolanta Dimšienė
2023-01-09

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (Pristatymas tėvams) 

Sigita Ažukaitė
2023-01-27

Metodinio leidinio filmuko socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti dalyviai – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

(Metodinis filmas. Istorijos ir pilietinio ugdymo, geografijos ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas.mp4)

Audronė Pileckienė
2023-02-03

Istorijos vadovėliai pilotinėse 5, 7, 1g klasėse

Audronė Pileckienė

 

 

 

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas Virginija Spitrienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt