Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Ugdymo turinio atnaujinimas

 

NŠA dokumentai

Metodinis leidinys, skirtas socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime I dalis

Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime II dalis

Koks turi būti XXI amžiaus ugdymo turinys

Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų

Mokytojams apie kompetencijas

 

Gimnazijos veikla

Mokytojų pasirengimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas tyrimo apžvalga

Įsakymas dėl gimnazijos UTA komandos sudarymo

UTA įgyvendinimo gimnazijoje veiklos planas

„Kas? Kodėl? Kaip?” Atnaujinto turinio programų diegimas mokyklose

2023 m. balandžio 11 d. vyko Lazdijų Motiejaus Gustaičio  gimnazijos ir Lazdijų švietimo centro organizuota respublikinė mokytojų konferencija „Pamoka šiandienos mokykloje“. Dalijamės nuorodomis į konferencijos pranešėjų pranešimus.

 

Mokytojų dalijimasis gerąja patirtimi

Data Pamokos, pranešimai Mokytojas
2022-06-20 Netradicinė istorijos pilietiškumo pagrindu pamoka (skaidrės, foto) Audronė Pileckienė
2022-10-11

Matematinio ir gamtamokslinio ugdymo turinio pokyčiai – kas naujo? (Pranešimas rajono pradinio ugdymo metodiniame būrelyje)

Asta Aleksonienė
2022-11-18

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos bendrosios programos (Pristatymas tėvams)

Jolanta Dimšienė
2023-01-09

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (Pristatymas tėvams) 

Sigita Ažukaitė
2023-01-27

Metodinio leidinio filmuko socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti dalyviai – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

(Metodinis filmas. Istorijos ir pilietinio ugdymo, geografijos ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas.mp4)

Audronė Pileckienė
2023-02-03

Istorijos vadovėliai pilotinėse 5, 7, 1g klasėse

Audronė Pileckienė
2023-02-08

Priešmokyklinio ugdymo veikla pagal atnaujintas bendrąsias programas

Projektas „STEAM tyrinėjimų, eksperimentų, atradimų laboratorija “Vandens lašelio išdaigos”

Rita Goberienė
2023-03-15

Tarpdalykinė integracija istorine tematika pagal Balio Sruogos „Dievų mišką”. Projektas „Sukarpytas pasaulis”.

Bendrųjų, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas istorijos, biologijos, chemijos, geografijos, dailės, informacinių technologijų ir psichologijos pamokose.

Koncentracijos stovyklos.

Kaip į koncentracijos stovyklas II pasaulinio karo metu pažiūrėti per biologijos dalyko prizmę?

Dujos ir kalkės koncentracijos stovyklose.

 
 
Koordinatorė istorijos mokytoja S. Paškevičienė
 
Mokytojai konsultavę mokinius:
L. Čepulienė
J. Kvedarienė
V. Aguonienė
V. Krokininkaitė Jarutienė
A. Kardokas
S. Jarmala
A. Čėsnienė
2023-04-04

Atnaujintos Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos.

Pristatymas mokinių tėvams.

Gintarė Dereškevičienė

2023-04-21

Atnaujinta fizinio ugdymo programa.

Pristatymas mokinių tėvams.

Aušra Kmieliauskienė

2024-03-28

Nuotolinė integruota-netradicinė pamoka “Viena diena Graikijoje”.

Šiaulių Romuvos progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Vitalija Šukienė, LMGG mokytojai Audronė Pileckienė, Aurelijus Kardokas, Saulius Jarmala

2024-03-28

Nuotolinė integruota-netradicinė pamoka “(Ne)įmintas lietuviškas kodas 19180216”

Šiaulių Romuvos progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Vitalija Šukienė, LMGG mokytojai Audronė Pileckienė, Aurelijus Kardokas, Saulius Jarmala

 

 

 

[wpgmza id="1"]

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt