Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Neformalusis švietimas

 „DAILĖS STUDIJA“

Dailės būrelis mokiniams suteikia galimybę daugiau skirti laiko dailės veiklai.

Dailės būrelis padeda plėtoti platesnį mokinių dailės pažinimą, gebėjimą valdyti dailės priemones, ugdyti estetinę nuovoką ir pasaulio pažinimą. Siekiama kad mokiniai tobulėtų, pasitikėtų savo jėgomis, veiktų drąsiai ir iniciatyviai. Papildomos dailės pamokos būrelyje padeda  atsiskleisti vaiko asmenybei, padėti pažinti savo kūrybines galias, talentus.

Dailės būrelis padeda atrasti save, savo individualios išraiškos būdą meninėje kūryboje.

 

FOLKLORO KOLEKTYVAS „VOVERĖLĖ“

Folkloro neformaliojo švietimo veiklų metu vyksta pasirengimas rajoniniam konkursui “Ritas Rėdos Ratas” ir Šviesos šventei – tamsos karalystėje (Šv. Liucija).Čia mokiniai gilinasi į lietuvių liaudies tradicijas, mokosi lietuvių liaudies šokių ir žaidimų. Folkloro kolektyvas „Voverėlė“ koncertuoja gimnazijoje ir rajone, ruošiasi respublikinei Dainų šventei.

 

VOKALINIS INSTRUMENTINIS ANSAMBLIS M TRIO

 Vokalinis instrumentinis ansamblis M Trio – šešių gimnazijos mokinių muzikinė grupė. Grupė labai daug repetuoja, ruošiasi  koncertams, ieško naujų atlikimo sprendimų, renkasi repertuarą.

 Grupė daug koncertuoja gimnazijos, rajono ir net respublikinėse šventėse, renginiuose.

 

ROBOTIKA

Tikslas – gerinti kūrybinį mąstymą ir bendravimą.

Užsiėmimų metu mokiniai konstruoja iš Lego kaladėlių robotus, juos programuoja ir pasakoja istorijas apie savo modelius, mokosi mąstyti rankomis, geriau perteikti savo idėjas, sudarant sąlygas didesniam informacijos srautui. Visi būrelio nariai turi galimybę pristatyti savo konstrukcijas, išgirsti ir pamatyti, ką kiti sako. Kiekvienas gali aktyviai dalyvauti sprendžiant problemas, ieškoti kuo įvairesnių sprendimo būdų. Visi kartu smagiai leidžia laiką saugioje aplinkoje, kuri skatina kūrybiškumą. Konstruojami modeliai iš mus supančios aplinkos (namų, gatvės, mokyklos), ateities konstrukcijos (kosmoso užkariavimui ir tyrinėjimui), modeliai skirti formaliojo ugdymo metu įgytų įgūdžių tobulinimui, žinių gilinimui. Darbas užsiėmimuose pagrįstas laisvu bendravimu, pagarba ir išklausymu. Tai leidžia kiekvienam komandos nariui dalytis savo įžvalgomis ir idėjomis žaidimo lauke. Tokiu būdu sukuriamas suprantamas 3D modelis, kuris atmintyje išlieka ilgiau nei įprasti užrašai ar žodžių diskusijos.

Svarbiausias darbo principas – komandinis darbas ir bendradarbiavimas.

 

TINKLINIS

Ši neformaliojo švietimo veikla skatina sutelkti mokinių pastangas sveikatai stiprinti, interesams, gebėjimams, poreikiams ir talentams atskleisti, bendravimo kultūrai ugdyti. Būrelis apima tą sporto šaką, kuri atitinka mokinio poreikius, yra pagrįsta varžybų taisyklėmis, jas išmokti paranku dėl to, kad yra sporto bazė ir inventorius. Išmoktus įgūdžius, galės pritaikyti vasaros atostogų metu laisvalaikiui praleisti.

Būrelio veiklos plano tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visa gyvenimą. Sportininkai gilina žinias apie sveiką gyvenseną. Tobulina tinklinio technikos ir taktikos veiksmus. Mokosi žaisti komandoje. Stiprina savo fizinį pasirengimą. Sportuojantys mokiniai geriau pasitiki savimi- teigiamai save vertina, yra atsakingi, iniciatyvūs, aktyvūs, taisyklingai atlieka judesius, veiksmus ir jų derinius. Moka organizuoti, teisėjauti tinklinio varžyboms.

 

JUDRIEJI IR SPORTINIAI ŽAIDIMAI

 Šios neformaliojo švietimo grupės užsiėmimų metu mokiniai žaidžia įvairius žaidimus. Žaidimų metu ugdo savęs pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.  Lavina fizines ypatybes. Maloniai leidžia laisvalaikį. Grupės veikla orientuota į 6-7 klasių mokinius.

 

MENINIŲ IR FIZINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS

Šios veiklos metu  ugdoma mokinių meniniai gebėjimai, lavinami piešimo įgūdžiai, mokinių rankučių motorika, skaitymo įgūdžiai, ugdomi vaidinimo įgūdžiai (lėlių teatras). Veiklos individualizuojamos pagal kiekvieno mokinio galias ir gebėjimus.

 

SPORTAS VISIEMS (A. Kirsnos skyrius)

Fizinio ugdymo veikloje mokinai lavina koordinaciją ir judesio įgūdžius, šokdami ir sportuodami, vaikščiodami gryname ore, atlikdami įvairius fizinius pratimus, domėdamiesi gamta ir aplinkiniu pasauliu.

Sporto būrelio tikslas formuoti pozityvų vaikų požiūrį į fizinį aktyvumą ir tenkinti vaikų natūralų poreikį judėti. 

Užsiėmimų metu  vaikai žaidžia įvairius aktyvius sportinius žaidimus, kvadratą, estafetes, futbolą, krepšinį. Susipažįsta su įvairiomis sporto šakomis. Ugdo gebėjimą dirbti komandoje ir bendradarbiauti. 

 

ŠOKIS (A.Kirsnos skyrius)

Čia  susipina įvairūs šokių stiliai. Muzika pasižymi įvairove: populiari ir šiuolaikiška, kuri traukia judėti bei pasinerti į muzikos subtilybes.

Siekiama išmokyti ne vien šokio žingsnių ar šokio figūrų, bet ir laisvai išreikšti save judesiu, kurti, pasitikėti savo jėgomis.

Užsiėmimų metu mokomasi lavinti ritmo pojūtį, taisyklingą laikyseną, lankstumą, koordinaciją, ištvermę, išmokti dirbti grupėje (-se), ieškoti susitarimų, gerbti kitus.

 

DRAMA (A.Kirsnos skyrius)

Teatrinė – draminė veikla leidžia sėkmingai ugdyti vaiko gebėjimą reikšti mintis, jausmus, nuotaikas, skatina jų  kalbinę raišką deklamuojant, vaidinant, improvizuojant, kuriant. Kūrybinė veika suvienija skirtingų gebėjimų vaikus, moko juos bendrauti, bendradarbiauti, skatina draugiškumą.

Dažniausiai šiame būrelyje žaidžiame atpalaiduojamuosius, vaidybinius žaidimus, improvizacinius žaidimus, vaidiname įvairias gyvenimiškas situacijas, skaitome pasakas, jeigu pavyksta pastatyti gražų vaidinimą, vaikai noriai jį vaidina savo tėveliams  draugams. Tačiau ne visada, kuriant vaidinimą svarbiausia pats rezultatas. Kartais didžiausias šios veiklos tikslas – užslėptų vaiko jausmų, gebėjimų atskleidimas, pagalba įveikiant iškilusius psichologinius barjerus, kompleksus.

 

JAUNOJI BENDROVĖ „AROMATUKAI“ (A.Kirsnos skyrius)

Čia mokiniai susipažįsta su verslumo pagrindais ir išbando tai praktiškai: planuoja veiklą, perka žaliavas, pasiskirsto darbus, gamina produktą, parduoda, dalinasi pelną. Bendrovės nariai yra įsteigę jaunąją bendrovę “Aromatukai”, gaminančią rankomis dekoruotus maišelius su aromatinėmis žolelėmis, skirtus namams. Tai yra tęstinė veikla. Pernai metais JB “Aromatukai” Alytuje vykusioje Dzūkijos expo pripažinta geriausia bendrove 5-8 klasių grupėje.

  

KREPŠINIS

Krepšinis, kaip ir bet kuris kitas sportas, yra puikus pasirinkimas aktyviam laisvalaikio praleidimui. Be to, ši sporto šaka turi nemažai teigiamų savybių, kurios labai svarbios mūsų sveikatai. Krepšinį žaisti sveika, nes krepšinis neleidžia atsirasti antsvoriui ir nutukimui bei stabdo jų progresavimą, didėja fizinis pajėgumas, pagerėja koordinacija ir pusiausvyra, padidėja raumenų tonusas. Aktyvus žaidimas krepšinio aikštelėje gali pagerinti jūsų kūno formas. Skatina atsparumą stresui ir kelia pasitikėjimą savimi. 

Krepšinio aikštelė — ne tik puiki vieta „nuleisti garą“ ir išsilieti, bet taip pat vieta, kurioje reikalinga savikontrolė ir budrumas. Jei sugebate susikaupti ir nestresuoti krepšinio aikštelėje — jokia įtampa Jums nekels problemų.

Krepšinio žaidimas, tai garbingo elgesio sporte taikymas, psichologinis ir emocinis pasiruošimas.  Mūsų tikslas – varžybose siekti užimti kuo aukštesnę vietą. Išmoktus gebėjimus ir įgytas žinias sėkmingai pritaikyti kasdieniai veiklai, siekiant aukščiausių gyvenimo tikslų.

 

„LIETAUS LAŠIUKAI“ (A.Kirsnos skyrius)

Neformaliojo švietimo grupės užsiėmimų metu siekiama, kad  mokiniai:

 ugdytųsi pasitikėjimą savimi ir pagarbą kitam, norėtų įgyti šokio patirties, mokydamiesi naujų šokio žingsnių ar šokių, mokytųsi kurti šokį naudodami natūralius judesius, mokytųsi stebėti šokius, mokytųsi išsakyti savo nuomonę ir išklausyti kito.

Užsiėmimų  metu mokiniai stengiasi šokti sklandžiai, stengiantis koordinuoti judesius, orientuotis erdvėje, prisiderinti prie šokio ritmo ir tempo, atsižvelgti į šokio nuotaiką, pavieniui, poroje ir grupėje.

 

JUDĖK ŠOKIO RITMU (A.Kirsnos skyrius)

Neformaliojo švietimo grupės užsiėmimų tikslas – skatinti mokinius daugiau judėti, lavinti jų laikyseną, ritmo pojūtį.

Judėdami šokio ritmu vaikai patiria daug džiugių emocijų, kuria judesius pagal muziką, mokosi  laisvai jaustis scenoje, išreiškia save šokdami ir aktyviai judėdami.

 

LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI IR ŽAIDIMAI (A.Kirsnos skyrius)

Neformaliojo švietimo grupės veiklų metu siekiama supažindinti mokinius su to meto vaikų kūryba, žaidimais, skatinti mokinius daugiau judėti, lavinti jų laikyseną, ritmo pojūtį.

Užsiėmimų metu mokiniai mokosi  naujų lietuvių liaudies žaidimų, šokių. Laisviau jaučiasi šokdami ir aktyviai judėdami.

 

JAUNOJO CHEMIKO UŽRAŠAI

Užsiėmimai vyksta laboratorijoje arba kitose erdvėse .Užsiėmimų metu mokiniai tobulina ir gilina eksperimento atlikimo, darbo su įvairiomis cheminėmis medžiagomis bei priemonėmis įgūdžius, taip pat atlieka eksperimentus pagal VBE programą.

Jaunesnių  klasių mokinių veikla labiau susijusi su aplinkos stebėjimais, aplinkos apsauga ( dalyvavo tarptautiniame projekte PLASTIKO PIRATAI ), taip pat atlieka eksperimentus, susijusius su 8 klasės chemijos programa ( nitratų kiekio matavimas maisto produktuose, vandens tyrimas, kristalų auginimas, cheminių reakcijų požymiai).

 

JAUNOJI BENDROVĖ „ŽALIA RŪTA“

Neformaliojo švietimo grupės tikslas – suteikti progą mokiniams įgyti verslo praktikos, kuri papildytų įgytas teorines verslo ir ekonomikos žinias; padėti jiems suprasti, kaip kuriamos ir valdomos bendrovės, skatinti mokinius ugdytis kritinį mąstymą, retorikos ir vadovavimo įgūdžius.

Mokiniai suvokia  laisvosios rinkos teikiamus pranašumus bei geba puoselėti gerus santykius tarp jaunimo ir verslo bendruomenės.

Mokinių bendrovės programos metu mokiniai turi galimybę:

  • susitarti dėl verslo idėjos ir parduodami akcijas sukaupti kapitalą;
  • sukurti verslo planą;
  • pagaminti ir parduoti gaminį ar paslaugą;
  • nustatyti bendrovės gamybos ir pardavimo tikslus ir per skyrių bei bendrovės susirinkimus įvertinti padarytą pažangą;
  • tvarkyti finansų apskaitą;
  • parengti metinę ataskaitą akcininkams.

Mokiniai gamina savo produkciją laisvu nuo pamokų metu, ieško būdų, kaip ją realizuoti. Tam pasitelkia internetą, draugus  o taip pat dalyvauja rajoninėse ir respublikinėse mugėse. 

 

TINKLINIS (Šeštokų skyrius)

Lazdijų Motiejaus  Gustaičio Šeštokų vidurinio ugdymo skyriaus 3-4gd klasių mokiniai mokosi tinklinio žaidimo subtilybių: kamuolio padavimo, priėmimo, perdavimo,  blokavimo, žaidimo 6×6. Ne tik žaidžiame, bet ir kitiems organizuojame draugiškas varžybas , turnyrus.

 

AUTOMOBILIZMAS

Neformaliojo švietimo grupės užsiėmimų metu gimnazijos mokiniai ruošiasi laikyti B kategorijos vairavimo teorijos egzaminą. Užsiėmimai labai populiarūs. Per metus vairavimo teorijos egzaminui paruošiame apie 40 mokinių.

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ BŪRELIS  ,,ŽAIDŽIU, KURIU, PROGRAMUOJU“ (Kučiūnų skyrius)

Užsiėmimų metu mokiniai gilina IT žinias, mokosi saugiai naudotis internetu bei kūrybiškai taikyti kompiuterio galimybes rengiantis projektų pristatymui. Naujais įrankiais mokosi sukurti įvairius kūrybinius darbus. Kompiuterinių technologijų taikymas popamokinėje veikloje suteikia puikias galimybes mokymuisi. Dirbdami su įvairiomis programomis mokiniai eksperimentuoja, žaidžia, mokosi dirbti komandoje ir padėti vienas kitam.

 

ŠOKIŲ BŪRELIS ,,TREPSIUKAS“ (Kučiūnų skyrius)

Būrelyje vaikai lavina kūno galias, koordinaciją, lankstumą, taisyklingą laikyseną, pusiausvyros pojūtį. Šokdami pajunta šokio atlikimo ir kūrybos džiaugsmą, lavina vaizduotę, mokosi suvokti ir vertinti stebimą ir atliekamą šokį. Vaikų šokio raiškos gebėjimus pritaikome klasės, mokyklos socialinėje kultūrinėje veikloje. Vaikai linksmai ir turiningai praleidžia laisvalaikį.

 

BAVARIŠKAS AKMENSLYDIS

Bavariškojo akmenslydžio būrelis- vienintelis žiemos sporto atstovas gimnazijoje. 

Aktyviausi šios neformaliojo ugdymo grupės mokiniai nuolat atstovauja Lietuvos sportininkus Europos, Pasaulio aisštoko čempionatuose, įvairiuose turnyruose Lietuvoje. Būrelio sportininkai dažnai vyksta į bavariškojo akmeslydžio pristatymus kitose šalies mokyklose ir žiemos sporto šventėse. Žiemos metu treniruotes vykdome šeštadieniais, Kauno ledo arenoje.

 

JAUNIEJI ŠAULIAI

Gausiausiai gimnazijoje lankoma neformaliojo švietimo grupė. Ją lanko apie 50 gimnazijos mokinių. Čia mokiniai gali:

Supažindinti moksleivius su Lietuvos kariuomenėje, tarnyba joje.

Susipažinti su Lietuvos šaulių sąjunga, sąjungos veikla.

Įgyti  žinių ir įgūdžių, kad gebėtų tinkamai išsilaikyti I, II, III  pakopų įskaitas (priklausomai nuo amžiaus ir veiklos j. šaulių būreliuose).

Ugdomas jaunųjų šaulių patriotiškumas, fizinis, pradinis karinis ir psichologinis pasirengimas, drąsa, ištvermė, atsakomybė, drausma ir pareigingumas.

Jaunieji šauliai mokosi  būti doru piliečiu, pavyzdingu moksleiviu, tapti geru rikiuotės šauliu, Lietuvos kariuomenės kariu ir Lietuvos Respublikos gynėju.

 

 

 

[wpgmza id="1"]

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt