Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Socialinis pedagogas

Jurgita Kavaliauskienė – Lietuvos Edukologijos universiteto, socialinio darbo (socialinių institucijų vadybos) magistrė.
Tel. (8 687) 65807, jurgita.kavaliauskiene@lazdijugimnazija.lt
 

Darbo laikas:

Pirmadienis       7.40-12.00 val.,  12.30-13.40 val.
Antradienis       7.30-12.00 val.,  12.30-13.30 val.
Trečiadienis      7.40-12.00 val.,  12.30-13.40 val.
Ketvirtadienis   7.40-12.00 val.,  12.30-13.40 val.
Penktadienis     7.40-12.00 val.,  12.30-13.40 val. 

Pietų pertrauka  12.00-12.30 val.

 

Eglė Aleksandravičienė
Tel. (8 682) 99364, el. p. egle.aleksandraviciene@lazdijugimnazija.lt

Darbo laikas:

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija;
Lazdijų Motiejaus Gustaičio Aštriosios Kirsnos pagrindinio ugdymo skyrius *

Pirmadienis      7.40-12.00 val.,   12.30-13.40 val. 
Antradienis       7.30-12.00 val.,  12.30-13.30 val. 
Trečiadienis      7.40-12.00 val.,  12.30-13.40 val.
Ketvirtadienis   7.40-12.00 val.,  12.30-13.40 val. *
Penktadienis     7.40-12.00 val.,  12.30-13.40 val. *

Pietų pertrauka  12.00-12.30 val.

 
Socialinis pedagogas – pedagogas, kurio pagrindinė veikla nukreipta į pagalbos mokiniams organizavimą ir jo asmenybės vystymosi, tobulėjimo skatinimą.
 
Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:
● individualus darbas su mokiniais, tėvais, mokyklos mokytojais;
● grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas;
● auklėjamosios aplinkos organizavimas;
● tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.
 
Socialinio pedagogo pareigos:
● įvertinti mokinio socialines problemas ir poreikius;
● parinkti efektyvius darbo metodus;
● planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo mokiniui procese;
● sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti profesinės kompetencijos ribų;
● apie probleminę situaciją informuoti mokyklos administraciją, mokytojus, kitus specialistus nepažeidžiant konfidencialumo;
● konsultuotis ir prireikus siųsti mokinį pas kitų sričių specialistus.
 
Informacija tėvams:
● Socialinis pedagogas bendrauja su tėvais tuo atveju, kai klasės auklėtojas patyrė didelių keblumų spręsdamas vaikų socialines problemas, gindamas jų teises, kai artimiausia vaiko aplinka jam pasidarė nesaugi, kai vaikas nelanko mokyklos ir t.t.
[wpgmza id="1"]

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt