Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Socialinis pedagogas

A. Kirsnos skyriaus socialinė pedagogė Eglė Aleksandravičienė
el.p. egle.aleksandraviciene@lazdijugimnazija.lt
 
 
LMGG socialinės pedagogės – Jūratė Ponomariovienė  ir Jurgita Kavaliauskienė 

Jūratė Ponomariovienė – Lietuvos Edukologijos universiteto, socialinio darbo (socialinių institucijų vadybos) magistrė.
Tel. (8 682) 99364, el.p. jurate.ponomarioviene@lazdijugimnazija.lt

Jurgita Kavaliauskienė – Lietuvos Edukologijos universiteto, socialinio darbo (socialinių institucijų vadybos) magistrė.
Tel. (8 687) 65807, jurgita.kavaliauskiene@lazdijugimnazija.lt

 
Socialinis pedagogas – pedagogas, kurio pagrindinė veikla nukreipta į pagalbos mokiniams organizavimą ir jo asmenybės vystymosi, tobulėjimo skatinimą.
 
Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:
● individualus darbas su mokiniais, tėvais, mokyklos mokytojais;
● grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas;
● auklėjamosios aplinkos organizavimas;
● tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.
 
Socialinio pedagogo pareigos:
● įvertinti mokinio socialines problemas ir poreikius;
● parinkti efektyvius darbo metodus;
● planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo mokiniui procese;
● sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti profesinės kompetencijos ribų;
● apie probleminę situaciją informuoti mokyklos administraciją, mokytojus, kitus specialistus nepažeidžiant konfidencialumo;
● konsultuotis ir prireikus siųsti mokinį pas kitų sričių specialistus.
 
Informacija tėvams:
● Socialinis pedagogas bendrauja su tėvais tuo atveju, kai klasės auklėtojas patyrė didelių keblumų spręsdamas vaikų socialines problemas, gindamas jų teises, kai artimiausia vaiko aplinka jam pasidarė nesaugi, kai vaikas nelanko mokyklos ir t.t.

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Jurgita Mozerienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt