Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Logopedas

Logopedė Violeta Jaciunskienė
el.p. violeta.jaciunskiene@lazdijugimnazija.lt
Darbo grafikas

Logopedinės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo veiksmingumą, šalinti kalbos ir kalbėjimo trūkumus.

 

Logopedo funkcijos gimnazijoje:

  • įvertina mokinių raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ar specifinių mokymosi sutrikimų;

  • bendradarbiauja su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;

  • sudaro individualias, pogrupines, grupines kalbos ugdymo programas ir jas taiko, šalina mokinių kalbos, kalbėjimo ir specifinius mokymosi sutrikimus;

  • rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kalbėjimo lavinimui;

  • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, taiko logopedijos naujoves, dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje

 

 

        Jeigu nerimą kelia vaiko mokymosi nesėkmės, kalbos ar kalbėjimo, skaitymo ar rašymo sunkumai, kreipkitės į gimnazijoje dirbančius specialistus, kurie visada pasirengę padėti.

 

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt