Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Specialusis pedagogas

LMGG specialiojo pedagogo darbo grafikas

Krosnos skyriaus specialiojo pedagogo darbo grafikas

 

Mokomųjų dalykų bendrųjų programų pritaikymui rekomenduojami būdai, metodai, priemonės

Kaip priimti savo bendraamžius turinčius neįprastų bruožų…

 

Edita Stanulienė – specialioji pedagogė metodininkė, edukologijos m. magistrė.

El.p. edita.stanuliene@lazdijugimnazija.lt

Specialiosios pedagogės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymosi veiksmingumą.

Specialiojo pedagogo funkcijos gimnazijoje:

– atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo skyrimo šiems vaikams;

– veda pratybas, jų metu padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

– konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimai;

– teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą gimnazijoje;

– formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės  teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius  mokinius;

– tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.                         

        Jeigu  nerimą kelia mokinio (vaiko) mokymosi nesėkmės („užmiršta“, kas užduota, nuolat pamiršta ką nors atsinešti, pameta daiktus,  sunku nusiteikti darbui, planuoti veiksmus, turi sunkumų mokantis ypač tuos dalykus, kurie reikalauja dėmesio, atminties, turi sunkumų skaitant, nerūpestingai rašo, keičia raides, o aplinkiniai nepatenkinti vaiko elgesiu), nekaltinkite vaiko, nepalikite jo vieno su savo problema,  skubėkite pažinti vaiko bėdą, kreipkitės į gimnazijoje dirbančius specialistus, kurie visuomet  pasirengę JUMS padėti!

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Jurgita Mozerienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt