Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Specialusis pedagogas

Mokomųjų dalykų bendrųjų programų pritaikymui rekomenduojami būdai, metodai, priemonės

Kaip priimti savo bendraamžius turinčius neįprastų bruožų…

 

Edita Stanulienė – specialioji pedagogė metodininkė, edukologijos m. magistrė.

El.p. edita.stanuliene@lazdijugimnazija.lt

Darbo laikas:

Pirmadienis       8.55-15.00 val. / pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
Antradienis       8.00-13.00 val. / pietų pertrauka 13.00-13.30 val.
Trečiadienis      8.00-13.00 val. / pietų pertrauka 13.00-13.30 val.
Ketvirtadienis  8.00-12.00 val.
Penktadienis    –

Specialiojo pedagogo tikslas – organizuoti pagalbą vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginę švietimo pagalbą pedagogams ir kitiems dalyvaujantiems ugdymo procese asmenims bei mokinio tėvams (globėjams).

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • atlieka vaikų (mokinių) turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų VGK komisijos pirmininkui dėl specialiojo ugdymo skyrimo ŠMM nustatyta tvarka;
 • veda specialias pratybas mokiniams,  jų metu padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas;
 • teikia rekomendacijas pedagogams dėl ugdymo būdų, metodų, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių parinkimo bei naudojimo;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) nuotoliniu būdu, vaikų (mokinių) ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais įtraukiojo ugdymo klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, individualizavimą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje;
 • formuoja gimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius.

Kitos darbo kryptys:

 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • vadovauja pagalbos vaikui specialistų metodinei grupei;
 • dalyvauja ir skaito pranešimus respublikinėse/tarptautinėse konferencijose;
 • su mokiniais dalyvauja rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose;
 • atnaujina informaciją gimnazijos svetainėje, ruošia metodines priemones;
 • esant poreikiui dalyvauja atestacinės komisijos veikloje atestauojantis specialistams bei vadovauja studentų praktikai (studentams pasirinkusiems specialiosios  pedagogikos studijas);
 • dalyvauja Lietuvos ir rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų organizuojamose  metodinėse veiklose.

 

Darbo vieta 51 kabinetas

[wpgmza id="1"]

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt