Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Veiklos kokybės įsivertinimas

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI


GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2024 METAIS

Gimnazijos tarybos užduotis – teminis rodiklio 2.2.2 įsivertinimas.


GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2023 METAIS

Tobulinamas rodiklis 2.3.2. „Ugdymas mokyklos gyvenimu“


 

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2022 METAIS

Tobulinamas 1.2.2. rodiklis „Mokyklos pasiekimai ir pažanga“ (raktinis žodis “Atsiskaitomybė” / „Rezultatų viešinimas”)


GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2021 METAIS

Tobulinamas 2.2.1. rodiklis „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“

Plačiojo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

 


GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2020 METAIS

Tobulinamas 4.2.2. rodiklis „Bendradarbiavimas su tėvais“

NŠA  Bendrojo ugdymo mokyklų 2019-2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos klausimynų ataskaitos:

Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Per metus bendras gimnazijos mokinių mokymosi vidurkis pakilo +0,11 balo iki 8,2. Mokymosi kokybė padidėjo +5,5% iki 60%. Mokymosi pažangumas pakilo +0,86% iki 98,97%. Sumažėjo 1% nepatenkinamo ir 4% patenkinamo, padidėjo 1% pagrindinio ir 4% aukštesniojo pasiekimo lygio mokinių. Praleistų pamokų srautas sumažėjo 43%, nepateisintų pamokų – 32%.

Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Dauguma (95%) apklaustų tėvų teigia, kad bendra gimnazijos informavimo sistema jų poreikius atitinka. 81% klasių vadovų naujomis formomis bendradarbiauti įtraukė vidutiniškai 78% tėvų. Tėvų dalyvavimas klasių veiklų planavime padidėjo 5%. Mokinių patyčių lygis sumažėjo 22%. Su mokiniais vyksta daugiau mokymosi sėkmių aptarimų +4%. Aktyvių, iniciatyvių mokinių skaičius išaugo 2% (iki 32%).

 


 

 

[wpgmza id="1"]

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt