Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Veiklos kokybės įsivertinimas

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI


GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2020 METAIS

Tobulinamas 4.2.2. rodiklis „Bendradarbiavimas su tėvais“

NŠA  Bendrojo ugdymo mokyklų 2019-2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos klausimynų ataskaitos:

Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Per metus bendras gimnazijos mokinių mokymosi vidurkis pakilo +0,11 balo iki 8,2. Mokymosi kokybė padidėjo +5,5% iki 60%. Mokymosi pažangumas pakilo +0,86% iki 98,97%. Sumažėjo 1% nepatenkinamo ir 4% patenkinamo, padidėjo 1% pagrindinio ir 4% aukštesniojo pasiekimo lygio mokinių. Praleistų pamokų srautas sumažėjo 43%, nepateisintų pamokų – 32%.

Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Dauguma (95%) apklaustų tėvų teigia, kad bendra gimnazijos informavimo sistema jų poreikius atitinka. 81% klasių vadovų naujomis formomis bendradarbiauti įtraukė vidutiniškai 78% tėvų. Tėvų dalyvavimas klasių veiklų planavime padidėjo 5%. Mokinių patyčių lygis sumažėjo 22%. Su mokiniais vyksta daugiau mokymosi sėkmių aptarimų +4%. Aktyvių, iniciatyvių mokinių skaičius išaugo 2% (iki 32%).

 


GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2021 METAIS

Tobulinamas 2.2.1. rodiklis „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“

 

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Jurgita Mozerienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt