Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Sveikatos priežiūros komisija

 
 
Darbo laikas: pirmadienis-ketvirtadienis 8.00-17.00 val., penktadienis 8.00-13.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
 
Pagrindinis specialisto veiklos tikslas – išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
 
Veiklos uždaviniai:
1.Užtikrinti sveikatos paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
2. Kurti sveikatos priežiūros sistemą, kuri formuotų teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą.
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
4. Užtikrinti pirmos pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
 
Sveikatos priežiūros specialistės veiklos kryptys:
1. Specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
2. Teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
3. Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius.
4. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
5. Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
6. Rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas.
7. Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą: prižiūri mokinių sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdama į jų sveikatos būklę.
8. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
9. Teikia pirmąją pagalbą.
10. Teikia informaciją ir konsultuoja kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
11. Vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Jurgita Mozerienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt