Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Sveikatos priežiūros komisija

 
 

Kontaktai:

Auksė Kubilienė +37066548341 kubiliene.aukse@gmail.com (Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Kučiūnų pradinio ugdymo skyrius, Krosnos ikimokyklinio ugdymo skyrius).
Darbo laikas: pirmadienis-penktadienis 8.00-16.06 val. (esant būtinumui darbo laikas gali keistis).

Jadvyga Jarmalienė +37067630188 jadvyga.jarmaliene@lazdijuvsbiuras.lt (Aštrios Kirsnos pagrindinio ugdymo skyrius)
Darbo laikas: penktadienis  8.00-16.06val. (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

 

TIKSLAS

Sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje tikslas – padėti vaikams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 

UŽDAVINIAI

        Sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje uždaviniai:

  1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką ugdymo įstaigoje, stiprinant vaikų sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  2. Formuoti teisingą vaikų požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
  3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
  4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
 
        Sveikatos priežiūros specialistės veiklos kryptys:
1. Specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
2. Teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
3. Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius.
4. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
5. Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
6. Rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas.
7. Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą: prižiūri mokinių sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdama į jų sveikatos būklę.
8. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
9. Teikia pirmąją pagalbą.
10. Teikia informaciją ir konsultuoja kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
11. Vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.
[wpgmza id="1"]

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt