Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Psichologas

Psichologė Asta Čėsnienė, Vilniaus Universiteto pedagoginės psichologijos magistrė.
e.p. asta.cesniene@lazdijugimnazija.lt

Psichologė konsultuoja:

Pirmadienis               8.00 – 12.00
Antradienis                8.00 – 12.00
Trečiadienis               8.00 – 12.00
Ketvirtadienis            8.00 – 12.00
Penktadienis              9.00 – 12.00

 
Į psichologą galima kreiptis jei kyla mokymosi sunkumų, bendravimo problemos su tėvais, mokytojais, bendraamžiais, įvairios kitos problemos, kurių vienas (-a) nepajėgi išspręsti, jei jautiesi vienišas (-a), nesuprastas (-a).
 
Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenei.
 
Veiklos uždaviniai: 
 • Tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir ieškoti efektyvių problemos sprendimo būdų;
 • Užtikrinti psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais.
 
Mokyklos psichologo pagrindinės veiklos kryptys: 
 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas; 
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius; 
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
 
Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:
 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.
 
Kas gali kreiptis?
 
Visi mokyklos mokiniai, jų tėvai (globėjai) ir mokytojai.
 
 
Kaip teikiama pagalba?
 • Susitariate dėl tinkamo susitikimų laiko. 
 • Lankotės sutartu laiku.
 
Tai svarbu: 
 • Mokyklos psichologas ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 • Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už jus. 
 • Korektiškos informacijos teikimas ir garantuojamas duomenų ir informacijos konfidencialumas.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite ar ji priimtina.
 
Darbo vieta:
        38 kabinetas
 
[wpgmza id="1"]

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt