Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Pedagoginėmis patirtimis dalintasi respublikiniame seminare

dscf4548

        Lapkričio 24 dieną Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje vyko respublikinis metodinis praktinis seminaras „Specialistų bendradarbiavimas ugdomojoje veikloje siekiant mokinių mokymo (si) motyvacijos bei  formuojant kūrybines ir kalbines kompetencijas“.

        Seminaras skirtas švietimo pagalbos specialistams. Seminaro  tikslas – bendradarbiauti, pateikti  ir kartu keistis patirtimis apie mokinių mokymąsi, elgesį, pagalbos būdus, tinkančias ugdymo strategijas siekiant mokinio asmeninės pažangos, nes kiekvienas specialistas (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas) turi skirtingą patirtį teikiant ir pagalbą individualių poreikių turinčiam mokiniui. Seminarą vedė  mokyklų specialistai  ir administracijos atstovai. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos pavaduotoja ugdymui Virginija Spitrienė seminaro  metu pristatė komandinės pagalbos mokiniui sistemą, pagalbos organizavimo bei teikimo būdus gimnazijoje, supažindino su edukacinėmis  erdvėmis. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos logopedė Vilma Sederavičiūtė bei Marijampolės Petro Armino pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Daiva Kresninkevičienė dalijosi patirtimi apie organizuojamus projektus, kurie padeda stiprinti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus, pateikė rekomendacijų specialistams. Marijampolės Petro Armino pagrindinės mokyklos  socialinė pedagogė ekspertė Ona  Misiukevičienė pristatė projektinę veiklą “Kaip užsiauginti stiprybės medį”, kuri skatina aktyvesnį šeimos narių įsitraukimą į ugdymo procesą. Projekto metu buvo išleista knygelė  “Laimės receptai”, akcentavo lektorė.  Seminaro dalyviai turėjo galimybę stebėti atvirą veiklą, kurią vedė Lazdijų Motiejaus Gustaičio specialioji pedagogė metodininkė Edita Stanulienė. Veiklą taip pat stebėjo švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė kuruojanti specialųjį ugdymą rajone Auksė Stirbienė bei švietimo centro specialistė Jurgita Balevičiūtė. Organizuojamus rajoninius konkursus, parodas, kurios skatina skirtingų mokymosi gebėjimų turinčių mokinių kūrybiškumą, formuoja skaitymo ir rašymo įgūdžius, pristatė Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos logopedė metodininkė Vilma  Blažaitienė. Specialistės akcentavo, kad minėtų veiklų organizavimas ugdomojo proceso metu suteikia galimybę mokiniams mokytis ir pažinti priimtinu ir įdomiu būdu, bendrauti ir bendradarbiauti, didina mokymosi motyvaciją, skatina saviraišką.  

Specialioji pedagogė metodininkė Edita Stanulienė

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Jurgita Mozerienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt