Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Tarptautinis mokinių pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas

        2022 m. gegužės 23 d. mūsų gimnazijoje buvo vykdomas tarptautinės švietimo vertinimo asociacijos IEA (angl. International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tarptautinis mokinių pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas ICCS 2022 (angl. International Civic and Citizenship Education Study).

        Šiame tyrime dalyvauja daugiau nei 25 šalys. Lietuva jame dalyvauja nuo 1999 metų. Atsakingu už šio tarptautinio tyrimo vykdymą Lietuvoje paskirtas Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyrius.

        ICCS tyrimo tikslas – nustatyti, kaip aštuntų klasių jaunuoliai yra rengiami tapti piliečiais, ir įvertinti, kokią įtaką mokinių pasiekimams ir pilietinėms nuostatoms turi švietimo sistemos bei mokyklos ypatybės įvairiose šalyse. Tyrimo metu renkama informacija apie mokinių pilietines žinias ir kompetencijas, jų nuostatas ir su pilietiškumu susijusias veiklas.

        Dalyvauti tyrime buvo atrinktos 254 mokyklos, tame tarpe ir mūsų gimnazija. Iš visų gimnazijos 8 klasių atsitiktine tvarka buvo atrinkti 8ki (Aštriosios Kirsnos pagrindinio ugdymo skyriaus) mokiniai.

        Testavimas vyko prie kompiuterių. Mokiniai atliko su pilietiniu ugdymu ir pilietiškumu susijusias užduotis bei atsakė į klausimynų klausimus. Elektroninius klausimynus taip pat pildys ir 8ki klasės mokytojai bei gimnazijos direktorė. Lauksime tyrimo rezultatų.

 

Gimnazijos tyrimo koordinatorius,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Dainius Kalesnikas

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Jurgita Mozerienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt