Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

„Spaudos atgavimo diena turėtų būti antroji šventė po nepriklausomybės atgavimo.” (Domas Kaunas)

 

Žodis – kaip lašas – kaupiasi,

tikėdamas į tekėjimą.

Klaupiasi žodis klaupiasi

ir gieda savo tikėjimą.

Į mintį, į kalbą, į žmogų,

į tą jo gyvenimą margą…

                                        (Justinas Marcinkevičius)

 

        Šiuo spalvingu Justino Marcinkevičiaus eilėraščio posmeliu  gegužės 6 dieną Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, pirmajame lietuvių kalbos ir literatūros kabinete, buvo pradėta netradicinė pamoka „Kaip užrašai ir straipsniai virsta knygomis“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Ši diena mums primena, kad lietuviška knyga, laisvas žodis, gimtoji kalba carinės rusų valdžios net 40 metų buvo uždrausta. Šiandien galime pasidžiaugti kalbos laisve, knygų įvairove, skaitymo malonumu ir nauda.

        Romėnų patarlė sako: ,,Atsiversk knygą, kad sužinotum, ką kiti mąstė, užversk ją, kad pats pradėtum mąstyti.” Ne tik mąstyti, bet ir kurti, matyti įdomų ir vertingą pasaulį, pilną įvairiausių spalvų. Spaudos atgavimo diena labiausiai minima kaip spaudos darbščiųjų bitelių – žurnalistų –  profesinė šventė. Džiugu, kad į šią pamoką atvyko žinoma mūsų krašto žurnalistė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė komunikacijai Danguolė Barauskienė ir savivaldybės vyr. kalbos tvarkytoja Birutė Talandienė. Pamokoje dalyvavo 7B klasės mokiniai ir jų mokytoja Vida Kvaraciejienė bei Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkai. 

        Pamokos tikslas – pažadinti mokinių smalsumą, norą domėtis  Lietuvos istorija, gimtąja kalba, literatūra, žurnalistika bei pačia didžiausia žmogaus dovana žmogui – knyga.  Ji buvo ir bus žinių, minčių ir mokslo šaltinis, viliojantis ieškoti galimybių žengti į pažinimą, ieškoti tiesos, prasmingo bei svaraus žodžio ir išsivaduoti iš abejonių. 

        Pamokos pradžioje mokytoja Vida Kvaraciejienė pastebėjo, kad kol vyksta tokios pamokos, tol atminsime tuos, kurie kovojo už kalbos, spaudos ir šalies laisvę. O šių eilučių autorė  pristatė Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną kaip vieną reikšmingiausių datų mūsų tautos kultūros istorijoje, kalbėjo apie tautos kovą dėl savojo rašto, spaudos ir gimtojo žodžio laisvės – taigi ši data mums visiems itin svarbi. 

        Pamokos viešnia – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė komunikacijai Danguolė Barauskienė nuoširdžiai pasveikino bibliotekų darbuotojus, knygų autorius, tiesiančius gėrio ir grožio tiltus į žmonių širdis,  spaustuvininkus, žurnalistus ir visus knygų mylėtojus su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena ir palinkėjo skaidrių minčių, kūrybingų idėjų bei teisingo žodžio. Nemažą žurnalistinio  darbo patirtį turinti Danguolė įdomiai papasakojo apie studijas Vilniaus universitete, supažindino su žurnalisto profesija,  kalbėjo kaip gimsta laidos, straipsniai laikraščiuose, internete, kaip renkama informacija. Pasak Danguolės, žurnalisto profesija yra viena iš įdomiausių, jeigu žurnalistas pasižymi drąsa, yra objektyvus ir sąžiningas. „Šios profesijos žmonėms labai svarbus objektyvumas. Reikia labai gerai pagalvoti, pasverti kiekvieną žodį, apgalvoti išsakytą frazę, įvertinti, ar ji neįžeis, nepaniekins ar neįskaudins. Todėl žurnalistas privalo kovoti už tiesą, būti operatyvus, sąžiningas ne tik su skaitytoju, bet ir pats su savimi“, – teigė D. Barauskienė. Paklausta žurnalistė įvardino tris, jos nuomone, šiuo metu geriausius Lietuvos žurnalistus, į kurių darbus verta atkreipti dėmesį.  Vėliau ji atsakė į mokinių, mokytojų bei bibliotekininkų pateiktus labiausiai jiems rūpimus klausimus. Baigdama savo pasisakymą, ji mokiniams palinkėjo siekti žinių bei plataus mąstymo, „o jeigu teks įžengti žurnalisto keliu – nesvyruoti, o klausyti savo sąžinės balso“.

        Netradicinės pamokos „Kaip užrašai ir straipsniai virsta knygomis“ metu 7B klasės mokiniai bei bibliotekininkai turėjo galimybę susipažinti dar su viena įdomia asmenybe – savivaldybės kalbos tvarkytoja Birute Talandiene. Moteris pasidžiaugė, kad ji „yra savo klasėje, savo mokykloje“. Meilė knygai, literatūrai gimė pradėjus skaityti. Tai išmokė Birutės tėvelis, buvęs lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Vėliau besimokydama  Lazdijų vidurinėje mokykloje, Birutė turėjo puikią lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Birutę Vanagienę, kuri dar labiau  sudomino jauną žmogų literatūra, ugdė skaitymo įprotį.  Pasirinkti būtent tokį žanrą kaip esė, kurti miniatiūras paskatino minėta mokytoja. Dar didesnis noras skaityti knygas, kurios, pasak Birutės, priverčia mąstyti, atsirado studijuojant bibliotekininkystę ir bibliografiją Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete. Tačiau čia ji studijavo tik pusę metų, nes pasak Birutės, visuomet save įsivaizdavo dirbančią mielą, su lietuvių kalba ir literatūra susietą darbą. Baigusi lietuvių filologijos studijas VU, dirbo mokytoja, vėliau kitose įstaigose, kur pasisėmė daug naudingos patirties. Dar vėliau studijavo Kauno technologijos universitete Socialinių mokslų fakultete, kur įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį. 

        Šiandien Birutė atvirai kalba apie pasirinkimus, profesinio kelio suradimą. Šiuo metu ji eina kalbos tvarkytojos pareigas Lazdijų rajono savivaldybėje. Visada mėgusi daug skaityti, žinojo, jog nė viena gera knyga neapsieina be profesionaliai atliktos teksto korektūros. ,,Tai ir buvo viena iš priežasčių, paskatinusių imtis naujos veiklos – knygų redagavimo. Darbo pradžia nauja, neįprasta. Tačiau jos išliekamoji vertė gana didelė“, – pasakojo Birutė. Su didžiuliu malonumu redagavo knygelę „Lazdijiečių prisiminimai apie Salomėją Nėrį“, kuriai medžiaga buvo gauta iš Lazdijų krašto muziejaus fondų (visą informaciją apie Salomėją Nėrį surinko ir atsiminimus užrašė garsios muziejininkės Birutė Vanagienė ir Eugenija Sidaravičiūtė). Knygelę kompiuteriu surinko Povilas Talandis, išleista 2006 m. Įdomi patirtis – antroji knygelė „13 lietuvių liaudies pasakų apie raganas“. Tai pirmasis šalyje liaudies pasakų apie raganas rinkinys, kuriame baisumus ir žiaurumus vaizduojančios vietos yra pakeistos, kad nesukeltų mažiesiems skaitytojams stiprių išgyvenimų. Jį iliustravo dailininkas Ojaras Mašidlauskas. Knygą išleido leidykla „Maketonas“. Knygelės redaktorės Birutės Talandienės pagalba, išlaikant autentiškumą, pasakų turinys pritaikytas jautresniems vaikams. Dar vienas redaguotas leidinys – šiemet pasirodžiusi Vytauto Tamulaičio pasaka-apysaka „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“. 

        Netradicinė pamoka „Kaip užrašai ir straipsniai virsta knygomis“ praėjo kitaip nei įprastai. Ji buvo įdomi ir naudinga, nes suteikė progą mums visiems smagiai ir naudingai pabendrauti. Tikimės, kad tokios pamokos su žymiais mūsų krašto žmonėmis  bus organizuojamos dar ne kartą. 

        Po pamokos visi apsilankėme gimnazijos skaitykloje, kur eksponuojama gausi įvairaus laikotarpio laikraščių paroda  „Paliesk kalbą rankomis“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Nemažą dalį laikraščių parodai paskolino iš savo fondų Laisvės kovų muziejus, unikalią parodą papildė  mokytojos Asta Eidukaitienė ir Vida Kvaraciejienė iš savo asmeninių kolekcijų. Parodoje galima susipažinti su laikraščiais „Tremtinys“, „Lazdijietis“, „Upas“, „Vilniaus kalendorius“, „Šeimininkė“, „Liepsnos“, „Atgimimas“, „Vilniaus balsas“, „Vilniaus Sąjūdis“, „Sąjūdžio žinios“ ir kt. Už suteiktą galimybę pamatyti daugeliui iš mūsų anksčiau nematytus leidinius, į juos pažvelgti kitaip, esame dėkingi Laisvės kovų muziejui, gimnazijos mokytojoms Astai Eidukaitienei ir Vidai Kvaraciejienei. 

        Bibliofilas Domas Kaunas yra pasakęs: „Spaudos atgavimo diena turėtų būti antroji šventė po nepriklausomybės atgavimo.“ Visi mes esame bendradarbiai kurdami, vertindami ir saugodami savo gimtąją kalbą, lietuvišką knygą ir spaudą. Ir tik nuo mūsų pastangų priklauso, ar  lietuviškas žodis, lietuviška knyga ir lietuvių kalba turės ateitį. Tegul  žodžio šviesa visada mus šildo, traukia į būrį, skatina mylėti vieniems kitus, atleisti…. Lai visur ir visada skamba tik graži, vaizdinga ir taisyklinga gimtoji kalba!

 

Bibliotekininkė Daiva Mikalauskienė

 

 

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Jurgita Mozerienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt