Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

PILIETINĖ AKCIJA „UŽDEK ŽVAKUTĘ SAVO KRAŠTO KOVOTOJAMS“

 100_1584

        Vėlinės – rimties, dvasinio šventumo, susikaupimo ir atminimo metas.  Šią dieną uždegti žvakutę ne tik ant savo artimojo, bet ir ant visų užmiršto kapo – sena mūsų krašto tradicija. Todėl ant kapų sužiba tūkstančiai žvakučių. Kapinės pasipuošia įvairiaspalviais gėlių žiedais.

        Kad neliktų tamsu ir tuščia ten, kur kovojo ar atgulė mūsų tautos didvyriai, 2013 metais pilietiškas jaunimas inicijavo akciją „Uždek žvakutę savo krašto partizanams“. 

        Prisiminti žuvusius Lazdijų krašto laisvės kovotojus, tremtyje ir lageriuose mirusius kraštiečius bei visus kentėjusius ir savo gyvybę paaukojusius vardan Tėvynės Lietuvos kvietė ir Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.

Ne pirmus metus šioje akcijoje aktyviai dalyvauja Lazdijų rajono jaunieji šauliai, vadovaujami jaunųjų šaulių vado, ats. kapitono Kęstučio Pilecko, draugėn suburdami buvusius tremtinius, laisvės kovų dalyvius. Šiais metais akcijos dalyviai tylos minute pagerbė Lietuvos karių savanorių, šaulių, partizanų, tremtinių atminimą. Šventežerio kapinėse Vėlinių žvakelę uždegė Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui Antanui Gritėnui ir šauliui – partizanui   Juozui Slavikui atminti. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos istorijos mokytoja Audronė Pileckienė jaunajai kartai papasakojo apie šių žmonių nuopelnus mūsų kraštui ir Lietuvai.

        Kalniškės mūšio vietoje, prie paminklo žiauriose kautynėse žuvusiems kovotojams atminti, akcijos dalyviai uždegė trispalves žvakutes, sugiedojo Lietuvos valstybės himną. Visus sujaudino anūko uždegta žvakelė šiame mūšyje žuvusiam jo seneliui partizanui pagerbti. Laisvės kovų muziejaus vyr. muziejininkė I. Radvilavičienė dar kartą priminė Kalniškės mūšio istoriją, pakvietė uždegti žvakutę ir prie kryžiaus, kur yra užkastos mūšyje žuvusių partizanų kūno dalys, kraujas.

        Trispalvės žvakelės sužibo prie  kryžiaus 1941 m., 1944–1952 m. ištremtiems Lazdijų rajono gyventojams atminti Šeštokų geležinkelio stoties skvere bei Rudaminos miestelyje. Apie laisvės kovas, tremtį mūsų krašte jauniesiems šauliams papasakojo buvusi tremtinė Zuzana Urbonaitė ir palinkėjo taikos mūsų žemėje.

        Šiame miestelyje taip pat uždegtos žvakelės Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje palaidoto KGB nužudyto Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto steigėjui, kunigui Juozui Zdebskiui atminti.

        Akcijos metu Vėlinių žvakelės sužibo Lazdijų civilinėse kapinėse prie antkapinio paminklo 1944–1953 m. Lazdijų apylinkėse žuvusiems  Dainavos apygardos partizanams, politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti. Pagerbtas 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado, partizanų pulkininko A. Ramanausko-Vanago bei „Žiburio“ gimnazijos direktorių, mokytojų ir mokinių, žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 1941 m., 1944–1952 m. atminimas.  Prie buvusio „Žiburio“ gimnazijos pastato, ant kurio sienos kabo atminties lentos, įžiebtos žvakelės.

        Džiugu, kad mūsų krašte atsiranda patriotiškų, pilietiškų žmonių, kurie ne tik istoriją perteikia savo lūpomis, bet ir ją byloja savo darbais, suburia būrį jaunų žmonių, gebančių puoselėti deramą pagarbą žuvusiems mūsų krašto kovotojams.

 

Laisvės kovų muziejaus vyr. muziejininkė I. Radvilavičienė

 

img_20161031_123928 img_20161031_123329 img_20161031_113533 100_1624 100_1621 100_1608

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Jurgita Mozerienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt