Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Istorijos vadovėliai pilotinėse 5, 7, 1g klasėse

 

        Istorijos atnaujintos programos 2023-2024 mokslo metais bus pradėtos diegti 5, 7, 9 klasėse ir III gimnazijos, o likusiose klasėse – nuo 2024 m. Vadinasi, mokiniai mokysis iš naujų vadovėlių. Pirmieji istorijos vadovėlius pateikė „Baltų lankų“ leidykla. Įvyko vebinaras su Lietuvos mokyklų istorijos mokytojais, kurio metu vadovėlių autoriai pristatė 5, 7, 9 klasių vadovėlius ir pakvietė tapti vadovėlių pilotinėmis mokyklomis. Leidykla „Baltos lankos“ atsiuntė popierinių istorijos vadovėlių temas ir užduočių sąsiuvinius.

        2023 m. sausio mėn. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija tapo pilotine mokykla ir susipažino su naujų istorijos vadovėlių keliomis temomis. Mokytojos Audronė Pileckienė ir Kristina Švitrienė išbandė su 5a,c, 7a,b,c, 1ga,c klasių mokiniais tam tikras temas iš naujų istorijos vadovėlių.

        5a,c klasių mokiniai susipažino su dr. Mindaugo Nefo, dr. Norberto Černiauskio istorijos vadovėlio 5 klasei viena iš temų „Istorija kaip kelionė ir atradimai“ ir sužinojo, kurie supantys daiktai gali suteikti istorinių žinių, aiškinosi, kam reikalingi paminklai ir kt. Penktokai tapo istorijos tyrėjais ir užduočių sąsiuvinyje palygino pasirinktus Lazdijų rajono piliakalnius su keliais kitais Lietuvos piliakalniais, susipažino su Dvarų laikotarpiu, atpažino Maldos namus Lietuvoje.

        7a,b,c klasių mokiniai susipažinę su dr. Mindaugo Nefo, dr. Tado Rutkausko istorijos  vadovėlio 7 klasei viena iš temų „Mesopotamija – civilizacija tarp dviejų upių“. Septintokai sužinojo, kada ir kur gyvavo Mesopotamijos civilizacija, išsiaiškino, už ką turėtume dėkoti šios civilizacijos atstovams. Pritaikę skaitmeninį įrankį Canva pristatė Mesopotamijos palikimą.

        Dr. Mindaugo Tamošaičio sudaryto 9 klasės istorijos vadovėlio esminis požymis –probleminis mokymas, kuris kviečia ieškoti sąsajų su dabartimi, atsakymai verčia pateikti argumentus ir kt. 1ga,c klasių mokiniai, susipažinę su Mindaugo Tamošaičio naujo vadovėlio viena iš temų „Europos ir Lietuvos gyventojų migracija XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje“, išsiaiškino Europos ir Lietuvos gyventojų emigracijos į JAV XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje pagrindines priežastis, palygino Lietuvos gyventojų emigraciją carizmo metais ir po 1990 m., dirbo su šaltiniais.

        Atnaujinant programas didžiulis dėmesys bus skiriamas kompetencijoms. Išbandydami naujų 5, 7, 9 klasių istorijos vadovėlių tam tikras temas, mokiniai ugdė pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, komunikavimo, kūrybiškumo, kultūrinę, pilietiškumo kompetencijas.

        Pilotinių klasių mokiniai aptarė, kaip jiems sekėsi pažinti naujus istorijos vadovėlius ir savo sėkmes bei nesėkmes parašė skaitmeniniame įrankyje mentimeter.lt. Mokinių nuomonės nusiųstos leidyklai „Baltos lankos“. Nuomonių buvo įvairių:

  • „Tema buvo suskirstyta į potemes, taip labiau galima įsiminti informaciją, nėra viskas sukrauta ir perkrauta. Klausimai ir užduotys yra pritaikytos būtent temai, jai pakartoti, įtvirtinti (Austėja,1ga).
  • „Patiko šio vadovėlio tema. Ji pateikta labai gerai, iliustracijų pakanka, tekstas aiškus ir informacijos tikrai užtenka. Spalvos nedrasko akių (Gabrielė,1ga).
  • Vadovėlis tikrai nebuvo nuobodus, klausimai gerai suformuluoti, tik trūksta laiko juostos labai. Patinka, kad yra lenteles su duomenimis ir geras žemėlapis (Grantas,1ga).

 

 

Istorijos mokytoja metodininkė Audronė Pileckienė

 

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas Virginija Spitrienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt