Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Atviros pamokos – produktyvi Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir bendradarbiaujančių mokyklų matematikos mokytojų veikla

        Viena iš Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir bendradarbiaujančių mokyklų matematinio projekto veiklų – matematikos atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas.

Pirmą nuotolinę pamoką įrašė ir 2021 m. gegužės 13 d. kolegoms demonstravo Radviliškio rajono Sidabravo gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Janina Gedvilienė. Pamoka tema „Trikampio plotas“ vyko 5 klasėje. Mokytoja siekė tikslo per pamoką mokinius išmokyti apskaičiuoti stačiojo trikampio plotą ir teisingai išspręsti bent 5 uždavinius, remiantis turimomis žiniomis apie stačiakampio plotą, analizuojant pavyzdžius. Pamokoje naudota ZOOM programa ir SMART Learning Suite Online ( https://www.smarttech.com/smart-learning-suite/), kuri yra ypač veiksminga dirbant nuotoliniu būdu, nes mokiniui dirbant mokytojas mato jo darbą – mokytoja per pamoką tikrino mokinių e-sąsiuvinius, taisė, patarė. Visa pamoka buvo sukonstruota taip, kad mokiniai, pasinaudoję savo turimomis žiniomis, išsiaiškintų stačiojo trikampio ploto skaičiavimo taisyklę ir ją taikytų įvairiose situacijose: jie žaidė žaidimus, praktiškai dalijo stačiakampį į dvi lygias dalis, skaičiavo. Užduotys pateiktos po vieną atskirose skaidrėse ir sužymėtos sutartiniais sunkumo lygiais. Mokiniai patys rinkosi skirtingų lygių užduotis pagal savo mokymosi tempą ir čia pat galėjo pasitikrinti atsakymus. Atskira užduotis buvo skirta specialiųjų poreikių mokinei (https://www.thatquiz.org/), kuri skaičiavo kvadrato ir stačiakampio plotus.

        Antrą pamoką 2021 m. gegužės 25 d. demonstravo Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos matematikos mokytoja Aurelija Velionienė. Pamoka tema „Piramidė“ vyko Ig klasėje. Ji buvo skirta pakartoti išmoktai temai. Iš pradžių teorijos kartojimas vyko frontaliuoju būdu, vėliau mokiniams pagal jų gebėjimus buvo pateiktos užduotys ir sudaryta galimybė pasitarti virtualiose grupėse (Breakout Rooms). Buvo pateikta po 3 užduotis Google Jamboard aplinkoje, iš kurių reikėjo išspręsti bent dvi. Užduotys mokiniams buvo parinktos ir pateiktos pagal praėjusios pamokos apklausos rezultatus testavimo sistemoje socrative.com. Pamokos metu mokiniai sprendė jiems skirtas užduotis, o mokytoja buvo konsultantė ir pagalbininkė. Mokytoja A. Velionienė yra ir IT vyresnioji mokytoja, todėl pateikė kolegoms profesionaliai įrašytos pamokos pavyzdį.

        Trečios atviros pamokos įrašo demonstravimas ir pamokos aptarimas vyko 2021 m. birželio 7 d. Ją vedė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Jolanta Dimšienė. Pamoka tema „Pasitikriname. Diagramų braižymas. Duomenų, pateiktų diagrama, skaitymas“ vyko 6a klasėje. Mokytoja siekė tikslo per pamoką su mokiniais įtvirtinti išmoktą medžiagą: duomenų skaitymą, rinkimą, jų pateikimą dažnių lentele bei vaizdavimą stulpeline arba skrituline diagramomis. Panaudojus www.Padlet.com programą, buvo surinkti duomenys, užpildyta dažnių lentelė ir išsiaiškinta, kiek kompiuterių namuose turi mokiniai. Naudojantis www.Quizizz.com programa, buvo atliktas testas ir pasitikrinta, kaip mokiniai moka perskaityti informaciją, pateiktą diagrama. Specialiųjų poreikių mokiniams buvo duota atskira užduotis, su šiais mokiniais mokytoja papildomai dirbo ir per konsultacijų pamoką.

        Kiekviena pademonstruota pamoka buvo stebima ir išsamiai aptariama Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos matematikos mokytojų, direktoriaus pavaduotojų Dainiaus Kalesniko, Editos Pavasarienės ir bendradarbiaujančių mokyklų kolegų. Diskusijos dalyviai itin gerai

        įvertino mokytojų pastangas ieškoti naujų, jei įmanoma – nemokamų, virtualių įrankių dėstant matematikos pamokas, tinkamai paskirstyti dėmesį visiems mokiniams, nepamirštant ir specialiųjų poreikių ugdytinių. Buvo pasidžiaugta, kad mokytojos siekia ir per matematikos pamokas ugdyti taisyklingos lietuvių kalbos įgūdžius, skatina mokinių aktyvumą, kelia jų savivertę.

        Šias trijų gimnazijų matematikos mokytojų parengtas, įrašytas, stebėtas ir aptartas atviras pamokas, kupinas naujų emocinių, psichologinių patirčių, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos matematinio projekto dalyviai pavadino sėkmės istorijomis, kadangi kolegos turėjo puikią progą produktyviai bendrauti ir bendradarbiauti.

 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos informacija

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas Virginija Spitrienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt