Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

112–ųjų poetės Salomėjos Nėries gimimo metinių minėjimas

100_9736        Lapkričio mėnesį Lazdijuose minimas poetės Salomėjos Nėries gimtadienis. Kasmet įspūdingi renginiai ir edukaciniai užsiėmimai organizuojami Lazdijų krašto muziejuje, kurio patalpose poetė dirbo ir gyveno. Jau kelerius metus tęsiasi graži šio muziejaus darbuotojų ir aktorės Virginijos Kochanskytės, jausmingai interpretuojančios lietuvių poetų kūrybą, draugystė. Šiemet gerbiama aktorė atvyko ne tik į muziejų, bet ir į gimnaziją.

        Lapkričio 24 dieną Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos aktų salėje vyko atvira lietuvių literatūros pamoka Aš dar gyvensiu tau“, kurioje dalyvavo 2ga ir 2gc klasių mokiniai, gimnazijos administracija ir įvairių dalykų mokytojai. Šia pamoka baigėsi literatūros pamokų, skirtų Salomėjos Nėries ir kitų moderniosios literatūros atstovų kūrybai aptarti, ciklas. 2ga ir 2gc klasių mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Patackaite meniškai skaitė, aptarė šių rašytojų ir poetų kūrybą, išmoko atmintinai ir deklamavo Salomėjos Nėries rinkinio Pėdos smėly“, išleisto 1931 metais poetei dar tebegyvenant Lazdijuose, eilėraščius. Atviroje pamokoje Aš dar gyvensiu tau“ gimnazistai Ugnė Zemeckaitė, Gabija Pilipčikaitė, Ieva Pledaitė, Erika Saukevičiūtė, Mantas Valukonis, Matas Budreika, Einoras Kelmelis ir Arnas Žuklija jautriai pasakojo apie poetės Salomėjos Nėries gyvenimą ir darbą Lazdijuose 1928-1931 metais, skaitė jos dienoraščio ištraukas, poeziją. Šis jausmingai gimnazistų perteiktas poetės gyvenimo mūsų gimtajame mieste pristatymas sužavėjo renginio dalyvius ir viešnią – Klaipėdos universiteto docentę, aktorę Virginiją Kochanskytę, kuri džiaugėsi, pirmąkart apsilankiusi gimnazijoje, gyrė mūsų bendruomenę, puoselėjančią poezijos meną ir, įteikusi dovanų, kvietė gimnazistus studijuoti KU, galbūt net pasirinkti lietuvių filologijos ir režisūros specialybę, kadangi šios specialybės studentus docentė moko scenos kalbos ir  viešojo kalbėjimo.

        Aktorė Virginija Kochanskytė atviros pamokos dalyviams, remdamasi literatūros kritikų Viktorijos Skrupskelytės, Rimvydo Šilbajorio mintimis, pasakojo apie lietuvių išeivijos poetų sąsajas su Salomėja Nėrimi. Kai kurie iš jų buvo poetės amžininkai, kartu su Salomėja gyvenę Kauno bohemos gyvenimą, sekę ir vertinę vienas kito kūrybą, vėliau, jau gyvendami užsienyje, teigę, kad svajingai, romantiškai poetei sunku atleisti už jos gyvenimo klaidas, bet vis tiek jos poezija spindi virš visų paklydimų.

        Aktorė skaitė įkvepiančias Jono Aisčio, kaip ir Salomėja Nėris gimusio tais pačiais 1904 metais ir Kaune kartu studijavusio universitete, eiles, nuotaikingai interpretavo Henriko Radausko, mėgusio poeziją skaityti įvairiomis kalbomis, kūrybą, iš užmaršties prikėlė mažiau žinomus poeto Bernardo Brazdžionio, ištikimai tarnavusio poezijos mūzai, eilėraščius. Perskaičiusi Kazio Bradūno, kaip ir Salomėja Nėris kilusio iš to paties Kiršų kaimo, eilėraštį Donelaičio kapas“, Virginija Kochanskytė teigė, kad šiame eilėraštyje poetas tiksliausiai įvardijo ir save, ir visą žemininkų kartą. Ji priminė ir kito žemininko poeto Henriko Nagio troškimą prisijaukinti sakalą, aitvaro brolį, išdidų, pilką paukštį“. O intelektualiausias egzodo literatūros atstovas, pasak aktorės, yra poetas Alfonsas Nyka – Niliūnas.

        Aktorė Virginija Kochanskytė džiaugėsi, kad turi galimybę skaityti šių garbių Lietuvos kūrėjų, poezijos žodžiu įprasminusių savo mintis, jausmus, istoriją ir pačius save, eiles. Gimnazistams ji linkėjo pagauti savo žuvį Dievo ežeruos, kuri būtų tik jiems skirta, prisijaukinti savo sakalą ir įgyvendinti savo svajones renkantis profesiją, dėkojo mokytojams, puoselėjantiems poezijos meną ir skatinantiems savo mokinius mėgti literatūrą.

        Renginio dalyvių ovacijos ir padėka aktorei liudijo, kad pamoka Aš dar gyvensiu tau“ buvo įdomi, prasminga ir paliko visiems malonių įspūdžių.

                                                                 Lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Patackaitė

 

100_9686 100_9772 100_9746 100_9735 100_9732 100_9721

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Jurgita Mozerienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt